آینده کسب و کار چگونه است؟ فیلیپ ایوانز، مشاور ارشد شرکت BCG در یک سخنرانی آموزنده، مقدمه ای سریع درباره دو نظریه دیرپای استراتژی ارائه داده و توضیح می دهد که چرا فکر می کند اساساً نامعتبر هستند.

>
رزرو وقت مشاوره آنلاین

مشاوره برای رونق کسب و کار هزینه نیست!

مبلغ سرمایه گذاری

۱۴۵,۰۰۰ تومان

تاریخ مورد نظر خود برای مشاوره را انتخاب کنید

زمان مورد نظر خود برای مشاوره را انتخاب کنید

اطلاعات فرم زیر را پر کنید.

مبلغ سرمایه گذاری

۱۴۵,۰۰۰ تومان
رزرو برای سخنرانی و تدریس

تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اطلاعات فرم زیر را پر کنید.