زبان انگلیسی برای تجارت

دوشنبه ۲۳ فروردین

مدرس:
مهیار جلایی
۹۹۰۰۰۰ تومان
شرکت در رویداد

دوره شاخص های ارزیابی عملکرد سازمانی

سه شنبه ۳۰ دی ماه

مدرس:
مهیار جلایی
۲۵۰۰۰۰۰ تومان
شرکت در رویداد
>
رزرو وقت مشاوره آنلاین

مشاوره برای رونق کسب و کار هزینه نیست!

مبلغ سرمایه گذاری

۱۴۵,۰۰۰ تومان

تاریخ مورد نظر خود برای مشاوره را انتخاب کنید

زمان مورد نظر خود برای مشاوره را انتخاب کنید

اطلاعات فرم زیر را پر کنید.

مبلغ سرمایه گذاری

۱۴۵,۰۰۰ تومان
رزرو برای سخنرانی و تدریس

تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اطلاعات فرم زیر را پر کنید.