۰۹۱۴۲۳۴۵۶۷۸۹ - ۰۴۱۳۴۵۴۵۲۶۷۸

ورکشاپ آنلاین جذب سرمایه استارت آپ ها و صندوقهای جسورانه

یکشنبه ۲۷ مرداد

مدرس:
۱۵۰۰۰۰ تومان
شرکت در رویداد

ورکشاپ آنلاین جذب سرمایه استارت آپ ها و صندوقهای جسورانه

یکشنبه ۲۷ مرداد

مدرس:
۱۵۰۰۰۰ تومان
شرکت در رویداد

ورکشاپ آنلاین جذب سرمایه استارت آپ ها و صندوقهای جسورانه

یکشنبه ۲۷ مرداد

مدرس:
۱۵۰۰۰۰ تومان
شرکت در رویداد

ورکشاپ آنلاین جذب سرمایه استارت آپ ها و صندوقهای جسورانه

یکشنبه ۲۷ مرداد

مدرس:
۱۵۰۰۰۰ تومان
شرکت در رویداد

ورکشاپ آنلاین جذب سرمایه استارت آپ ها و صندوقهای جسورانه

یکشنبه۲۷ مرداد

مدرس:
۱۵۰۰۰۰ تومان
شرکت در رویداد
>
رزرو وقت مشاوره آنلاین

مشاوره برای رونق کسب و کار هزینه نیست!

مبلغ سرمایه گذاری

۱۴۵,۰۰۰ تومان

تاریخ مورد نظر خود برای مشاوره را انتخاب کنید

زمان مورد نظر خود برای مشاوره را انتخاب کنید

اطلاعات فرم زیر را پر کنید.

مبلغ سرمایه گذاری

۱۴۵,۰۰۰ تومان
رزرو برای سخنرانی و تدریس

تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اطلاعات فرم زیر را پر کنید.