۰۹۱۴۲۳۴۵۶۷۸۹ - ۰۴۱۳۴۵۴۵۲۶۷۸
همه مهارت کسب و کار مدیریت

تفکر استراتژیک: مدل لیدکا

تفکر استراتژیک در واقع چگونگی اندیشیدن مبتنی بر اصول استراتژیک است.

#articles مدیریت ۶ دقیقه

افغانستان و تاثیر آن بر اقتصاد کشورهای منطقه

بررسی تاثیرات روی کار آمدن طالبان بر کشورهای منطقه

#articles تحلیل فضای کسب و کار ۵ دقیقه
>
رزرو وقت مشاوره آنلاین

مشاوره برای رونق کسب و کار هزینه نیست!

مبلغ سرمایه گذاری

۱۴۵,۰۰۰ تومان

تاریخ مورد نظر خود برای مشاوره را انتخاب کنید

زمان مورد نظر خود برای مشاوره را انتخاب کنید

اطلاعات فرم زیر را پر کنید.

مبلغ سرمایه گذاری

۱۴۵,۰۰۰ تومان
رزرو برای سخنرانی و تدریس

تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اطلاعات فرم زیر را پر کنید.